Home » » တံု႔ဆုိင္းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ ရွင္ သန္ေရး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မ တီႏွင့္ ေကအိုင္ေအ ေဆြးေႏြး

တံု႔ဆုိင္းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ ရွင္ သန္ေရး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မ တီႏွင့္ ေကအိုင္ေအ ေဆြးေႏြး


ေဆြးေႏြးပြဲ ျမင္ကြင္း
ေဆြးေႏြးပြဲ ျမင္ကြင္းျမန္မာအစုိးရ အဖြဲ႕သည္ ျမန္္မာႏုိင္ငံ၏ အထိအရွ အမ်ားျပားဆံုးေသာ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡ တစ္ရပ္ကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ တုံ႔ဆုိင္းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ဆက္လက္ ရွင္သန္ေစရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနျဖင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအိုင္ေအ) အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕ (Ruili) တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ေရႊလီၿမိဳ႕၊ က်င္းခ်ိန္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒု-ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ၆ ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့သလို ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး (ေကအုိင္အို)ဘက္မွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၄ ဦး ပါ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ ေကအုိင္ေအမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ တက္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ကလည္း ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ထူးျခားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံဘက္မွ သံအမတ္ႀကီး Mr. Luo Zhaohui တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ထူးျခားမႈ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ထပ္မံေတြ႕ရွိရသည္မွာ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိုင္းလူးတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားလည္း သက္ေသအျဖစ္ တက္ေရာက္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ႏွစ္ဖက္ပူး တြဲထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္အရ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း က်င္းပရန္၊ အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အို အၾကား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပ သြားၾကရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ စိစစ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ ထားရွိေရး ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ သြားရန္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယေန႔ က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြး ပြဲသည္ ဆက္လက္က်င္းပရန္ရွိ သည့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံ ခ်မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားဟန္ ရွိၿပီး ႏွစ္ဖက္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ထားရွိေရး၊ စစ္ေရး တင္းမာမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ လာမည့္ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ သက္ေသအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထပ္မံဖိတ္ေခၚႏုိင္ေရး တုိ႔ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
ဤေဆြးေႏြးပြဲသည္ ႏွစ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း တုိ႔အၾကား တင္းမာမႈ ေလ်ာ့က်ေစကာ ယံုၾကည္မႈအခ်ဳိ႕ တည္ေဆာက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အရွည္တည္တံ့ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ ရရွိရန္မွာမူ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ဖက္ဘက္မွ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ သေဘာထား ရပ္တည္မႈ ျပသရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
အစိုးရဘက္မွ ေရရွည္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မစတင္မီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ ေရးထိုးေစ လိုေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ဆိတ္သုဥ္းေနသည့္ ေကအုိင္ေအက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္း မျပဳမီ ခုိင္မာေသာ အဆုိ တင္သြင္းခ်က္ တစ္ရပ္ကို ဦးစြာ ရယူလိုေပသည္။ ႏွစ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းၾကား ၁၁ ႀကိမ္ တုိင္တုိင္ ပ်က္ျပားခဲ့ရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔က ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းရန္ ခဲယဥ္းသည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို မီးေမာင္းထိုး ျပသေနေပသည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ေကအိုင္ေအတို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းက သာ၍ ႐ႈပ္ေထြးဖြယ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး ညႇိႏႈိင္းမႈ မ်ားကို အစိုးရ အေနျဖင့္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ လာေစ မည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရလိုမႈအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႕တို႔ကို  တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုအတြင္း သို႔ စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္းႏုိင္ရန္၊ မည္သို႔ေသာ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ဆိုသည္ကိုမူ ၫြႊန္းဆိုေဖာ္ျပျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေသးေပ။
Ref: Myanmar Starts Peace talks with top kachin leaders in China Reuters Feb 4,2013
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ေကအုိင္အို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔၏ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း
ပူးတြဲေၾကညာခ်က္
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2012. WUNPAWNG . All Rights Reserved
Wunpawng Online News Powered by WUNPAWNG