ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရ (ရည္ရြယ္ခ်က္) က ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး က အဓိကပဲ။ Check & Balance ဆိုတဲ့ စကားလံုး အေပၚ (လိုအပ္တာထက္ ပိုမိုျပီး) အစြဲအလမ္း ၾကီးေနစရာ မလိုဘူး။ အေျခခံ ဥပေဒခံုရံုး တရားသူၾကီး ဥကၠဌ ေရြးတာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ၂ဦးနဲ႕ တိုင္ပင္ေရြးရတာ၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ ကို လႊတ္ေတာ္ကို မိတၱဴ ေပး ရတာ၊ ၀န္ၾကီးဌာနေတြ ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ကို စစ္ေဆး ဘို႕ လႊတ္ေတာ္က တာ၀န္ေပးနိုင္တာ ေတြက လဲ ျပည္သူ အတြက္ အက်ိဳးယုတ္စရာ ဘာမွမရွိပါဘူး။
တရားရံုးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ တည္ဆဲအစိုးရ အလိုေတာ္အရ ဆံုျဖတ္ေနတာ အႏွစ္ (၅၀) ရွိပါျပီ။ လက္ရွိ ေတြ႕ျမင္ ေနရ တာ ကလဲ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕ ေပါင္းျပီး ဥပေဒ က မည္သို႕ပင္ ဆိုေစကာမူ ျပည္သူလူထုကို အထက္စီး က နိုင္လိုမင္းထက္ ဆက္ဆံ ေနတယ္။ တရားစီရင္ေရး အပိုင္းက ေခါင္ကစျပီး မေျပာင္းေသး ပါဘူး။ အာဏာရွိသူနဲ႕ ေဘာင္ဘီစိမ္း ၀တ္သူခိုင္းရင္ ၾကမ္ပိုးကိုလည္း လိပ္လို႔ အဓိပၹာယ္ဖြင့္ စီရင္တတ္တာ တရားရုံးနဲ႕ နီးစပ္သူမ်ား သိပါ သည္။ ေနာက္ ေငြေပး ရင္လည္း တရားႏိုင္တုန္း ပါဘဲ။ အစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာန တခ်ိဳ႕က အေပၚက နဲနဲေျပာင္း ျပျပီး ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းမ်ား ကေတာ့ မေျပာင္းေသးပါ။ မခက္ ခက္ေအာင္ လုပ္ျပီး ေငြညစ္ တုန္းပါဘဲ။ ျပည္သူေတြကို အစိုးရ ဌာနေ၇ာက္ရင္ စာရြက္စာတမ္း မ်ိဳးစံု တင္ခိုင္းျပီး အခက္အခဲျဖစ္လို႔ ပြဲစားအပ္လိုက္တဲ့ခါ ပြဲစားနဲ႔ ၀န္ထမ္းေပါင္းျပီး ေဘာင္၀င္ေအာင္ လုပ္စာရြက္ အတုေတြနဲ႔ အားလံုးအဆင္ေျပသြားတယ္။ ၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြက မိမိတို႕ Role မေပ်ာက္ေရး၊ စားကြက္ မေပ်ာက္ေရး အ တြက္ ေျဖေလွ်ာ့ေရး လုပ္ငန္း စဥ္ေတြ ကို ကုတ္ကပ္ ၾကံဖန္ ညစ္ေနၾကတာ ဌာန ဆိုင္ရာ နဲ႕ ထိေတြ႕မႈ ရွိတဲ့ ေနရာတိုင္းက ျပည္သူေတြ ခံေနရပါတယ္။
ဒီအေျခအေနမွာ Check and Balance လုပ္ဘို႕ လြတ္ေတာ္ပဲ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ လြတ္ေတာ္ စံုညီ အစည္းအေ၀း သာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ျပီး လြတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္း တဲ့ ေကာ္မ တီ ေကာ္မ ရွင္ေတြ ကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ မသတ္မွတ္ ရင္ အစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႕ တရား ရံုးေတြ က တရားလက္လြတ္ စီရင္ တာေတြ ကို ျပည္သူ လူထု ဘက္က ရပ္တည္ျပီး အခ်ိန္နဲ႕ တေျပးညီ စီစစ္၊ စစ္ေဆးဘို႕ အျဖစ္ပ်က္ မွန္ေတြ ကို ေမးျမန္းေပး ဘို႕(Check and Balance လုပ္ဘို႕) အဖြဲ႕ အစည္း မရွိဘူး။ လြတ္ေတာ္ စံုညီ အစည္း အေ၀း ေတြ ကို ေစာင့္ရ တဲ့ အတြက္ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား နစ္နာ ဆံုးရႈံးလွ်က္ ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရ အဖြဲ႕ နဲ႕ တရားရံုးေတြက စီရင္ျပီးသား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ကို ျပင္ဆင္ေပးဘို႕ က တရားသူၾကီးေတြ ကို လြတ္ေတာ္မွာ စြပ္စြဲျပစ္တင္ ဘို႕ နည္းလမ္း ပဲ ရွိမယ္။ ဒီေတာ့ လြတ္ေတာ္ စံုညီ အစည္းအေ၀း ကာလ မဟုတ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ နစ္နာ သူ ျပည္သူ႕ ဘက္က အစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနေတြ နဲ႕ တရားရံုးေတြ ကို အခ်ိန္နဲ႕ တေျပးညီ စီစစ္၊ စစ္ေဆး ဘို႕၊ အျဖစ္ပ်က္ မွန္ေတြ ကို ေမးျမန္းေပးဘို႕၊ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စား ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ေကာ္ မတီ ေကာ္မရွင္ေတြ ဟာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ျဖစ္ မွသာ Check and Balance လုပ္ေပးနိုင္ မွာျဖစ္တယ္။ လြတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ေတြကို ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိပါေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ၀န္ၾကီး ဌာနနဲ႕ တရားရံုး ေတြ က စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳမီ ေျဖ ရွင္းခ်က္ ေပးရ တာဟာ လြတ္လပ္စြာ တရား စီရင္ေရး ကို မထိခိုက္ တဲ့ အျပင္ ျပည္သူ ကို လုပ္ ခ်င္တိုင္း လုပ္ မရဘဲ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈေတြဟာ ဥပေဒနဲ႕ ညီညြတ္ေၾကာင္း၊ ပိုမို ခုိင္လံုေစတဲ့ အတြက္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႕ တည္ျငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး အတြက္ မလြဲမေသြ လိုအပ္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ က ရည္မွန္းတဲ့ Check & Balance ျဖစ္ေစေရးကို ပံ့ပိုး တဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ေကာ္ မတီ ေကာ္မ ရွင္ေတြ က စီစစ္တာကို ဥပေဒအတိုင္း စီရင္မယ္ဆိုရင္ စီရင္မယ့္ အဖြဲအစည္းက တုန္လႈပ္စရာမရွိပါဘူး။ ကန္ကြက္စရာလဲ မရွိပါဘူး။ အစိုးရ ၀န္ၾကီး ဌာနေတြနဲ႕ တရားရံုးေတြ ကေတာ့ သူတို႕ စီရင္ခ်င္တိုင္း စီရင္ ဆံုးျဖတ္လို႕ မရေတာ့ ဘယ္ၾကိဳက္မွာလဲ။
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရ (ရည္ရြယ္ခ်က္) က ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး က အဓိကပဲ။ Check & Balance ဆိုတဲ့ စကားလံုး အေပၚ (လိုအပ္တာထက္ ပိုမိုျပီး) အစြဲ အလမ္း ၾကီးေန စရာ မလိုပါဘူး။ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထဲမွာလည္း ခံုရုံးနဲ႕ တရားရုးံခ်ဳပ္ တရားသူၾကီးေနရာ တာ၀န္ယူနိဳင္တဲ့သူ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ (ဒီေတာ့ ဒီလို လူအမ်ားစုက ၀ိုင္း၀န္း ဆံုးျဖတ္ထားတာ မမွားပါဘူး။) ဒီလူေတြ ကိုလည္း ျပည္သူက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ ကိုယ္စားလွယ္ လြဲထားတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ ပိုင္ရွင္ ဟာ ျပည္သူ ျဖစ္ တယ္ လို႕ ဖြဲစည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပဌာန္း ထားေတာ့ ျပည္သူ႕ထံ က အာဏာ (၃)ရပ္ ကို တိုက္ရုိက္ လြဲအပ္ထားတဲ့ လြတ္ေတာ္မွာ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ (၃)ရပ္ တည္ရွိတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဟာ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္တယ္။ ဒီအာဏာကို တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ဖို႔ သမၼတနဲ႕ တရားသူၾကီးမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႕ အညီ ေရႊးခ်ယ္ ထားတာ။ သမၼတ ကိုယ္တိုင္သည္ ပင္ ျပည္သူက တိုက္ရုိက္ေရြး ထားတဲ့ Elective မဟုတ္ပဲ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ Selective ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ လႊတ္ေတာ္မွာ Right to Recall ရွိတယ္။ သမၼတက စျပီး ၀န္ၾကီးေတြ၊ တရားသူၾကီးေတြ ကို ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးထားျပီး ဆံုးျဖတ္ရာ မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ဘို႔နဲ႕ ဆံုျဖတ္ခ်က္မွားရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ Right to Recall လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေပးထား တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ထဲက အခြင့္အေရးမဟုတ္ဘူလား။ သမၼတနဲ႕ ၀န္ၾကီးေတြ၊ တရားသူၾကီးေတြမ ွာ ဆံုျဖတ္ ပိုင္ခြင့္ေပး ထားျပီး လႊတ္ေတာ္က Check and Balance လုပ္ဘို႕ ေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါ။ Check and Balance လုပ္ဘို႕ လႊတ္ေတာ္ေတြ က ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းေပး တဲ့ ေကာ္မတီ ေကာ္မ ရွင္ေတြ ကို ျပည္ေထာင္ စု အဆင့္လို႕ ဥပေဒထဲ ထည့္ သြင္းျပဌာန္း တာက ဖြဲ႕စည္း ပံု အေျခခံ ဥပေဒ (ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး) နဲ႕လည္း ဆန္႕က်င္ စရာ ဘာအေၾကာင္း မွ မရွိပါဘူး။ လြတ္ေတာ္မ်ားက ဖြဲစည္းေသာ ေကာ္မ တီ ေကာ္မ ရွင္ေတြ ကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပည္ေထာင္ စု အဆင့္ လို႕ မေဖာ္ျပ လို႕ ျပည္ေထာင္ စု အဆင္႔ လို႕ သတ္မွတ္တာ မွားတယ္ဆိုတဲ့ ခံုရုံး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဟာ မမွန္ပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒထဲမွာ မပါလို႕ မျပဌာန္း ထားလို႕ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႕ မကိုက္ညီဘူး၊ မညီညြတ္ ဘူး။ ျပဌာန္း တဲ့ ဥပေဒကို ပ်က္ျပယ္ တယ္ ေျပာမရ ပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ (ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး) နဲ႕ ဆန္႕က်င္မွ ပ်က္ျပယ္ တာပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုတာ ပင္မ ဥပေဒျဖစ္တဲ့ အတြက္ အားလံုးအေသးစိတ္ ပါခ်င္မွ ပါပါမယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ထဲမွာ မပါတာေတြ ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္း လို႕ ရပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ (ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး) ကို ဆန္႕ က်င္ ျပ ဌာန္း လို႕ေတာ့ မရ ပါဘူး။ အသစ္ ျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳနိုင္ဘို႕ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ (ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး) ကို ဆန္႕က်င္ေနတယ္ ဆိုတာ သက္ေသျပနိုင္ဘို႕ လိုပါတယ္။ လိုသလိုဆြဲ အဓိပၹာယ္ ဖြင့္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒထဲမွာ မပါလို႕ မျပဌာန္းထားလို႕ ဆိုျပီး (Check & Balance ဆိုတဲ့ စကားလံုး အေပၚ (လိုအပ္တာထက္ပိုမိုျပီး) အစြဲအလမ္း ၾကီးေနစရာ မလိုဘူး။) ဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႕ မကိုက္ညီဘူး၊ မညီညြတ္ ဘူး ဆိုတဲ့ ၀ိုးတိုး၀ါးတား သံုးသပ္ခ်က္နဲ႕ ဆံုးျဖတ္ လို႕ မရပါဘူး။

အေျခခံ ဥပေဒခံုရံုး တရားသူၾကီး ဥကၠဌ ေရြးတာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ၂ဦးနဲ႕ တိုင္ပင္ေရြးရတာ၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ ကို လႊတ္ေတာ္ကို မိတၱဴ ေပးရတာ၊ ၀န္ၾကီးဌာနေတြ လုပ္ငန္းေတြ ကို စစ္ေဆးဘို႕ လႊတ္ေတာ္က တာ၀န္ေပးနိုင္တာ ေတြက လဲ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးယုတ္စရာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ (ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရ (ရည္ရြယ္ခ်က္) က ျပည္သူ လူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာ ကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး က အဓိကပဲ။)
တရာသူၾကီေတြ ဥပေဒကို ၾကိဳက္သလို အဓိပၼါယ္ ဖြင္ျပီး လုပ္စားေနတာ၊ ၀န္ၾကီးဌာနေတြ Check & Balance မရွိပဲ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္စားေန တာ ၾကာျပီ။ ျပည္သူ တရပ္လံုး လည္စင္း ခံေန ရတာ ၾကာပါျပီ။ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြ က ေျပာင္းေန မွာပါ။ ေနာက္ေရြးေကာက္ ပြဲ ေတြ မွာ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ေျပာင္းသြားမွာပါ။ ဒီေတာ့ Democracy နီုင္ငံေရးစနစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ဒိမိုကေရစီ စနစ္ရဲ႕ အသက္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဘက္ ကေနျပီး ျပတ္ျပတ္ သားသား ရပ္တည္ပါတယ္
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2012. WUNPAWNG . All Rights Reserved
Wunpawng Online News Powered by WUNPAWNG