Home » » ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ ကာလရွည္ဗီဇာမ်ား ထုတ္ေပးေတာ့မည္၊ သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသြားဗီဇာ သုိ႔မဟုတ္ အမည္ဝွက္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာရန္ မလိုေတာ့

ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ ကာလရွည္ဗီဇာမ်ား ထုတ္ေပးေတာ့မည္၊ သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသြားဗီဇာ သုိ႔မဟုတ္ အမည္ဝွက္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာရန္ မလိုေတာ့သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပးရန္ ရည္ရြယ္ ၍ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ တြင္ ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားကို ကာလတို၊ ကာလရွည္ ဂ်ာနယ္လစ္ဗီဇာမ်ားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ၾကာ အတိုင္း အတာ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသစ္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္းေထာက္ မ်ားကို အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ထိ ေတြ႕ခြင့္ ပိုမို ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ဧၿပီလ လယ္ေလာက္ တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ႏွင့္ သမၼတ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္က ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“အတိတ္ကာလ တုန္းကေတာ့ အစိုးရက ဂ်ာနယ္လစ္ေတြရဲ႕ လႈပ္ ရွားမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့ အေနနဲ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ ဗီဇာေတြ ထုတ္ေပးခဲ့တာ။ အခုေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြဆီ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဗီဇာထုတ္ေပးမွာ။ တကယ္လုိ႔ သူက အစိုးရ အရာရွိတစ္ဦးနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာ ဂ်ာနယ္လစ္ ဗီဇာမရွိရင္ သူေတြ႕ခြင့္ ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု သူက ဆုိပါသည္။

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္က သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသြားဗီဇာ သုိ႔မဟုတ္ အမည္ဝွက္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လာရန္ မလုိေတာ့ဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာေပဆင္ဆာ ဥပေဒမ်ား အားလံုး မဟုတ္သည့္တိုင္ အခ်ဳိ႕ကို ဖ်က္သိမ္း ကာ ႏိုင္ငံျခား သတင္းသမား အမ်ားစုကို အမည္မည္း စာရင္းမွ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရာမွ ဆက္ လက္ေပၚေပါက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို သတင္းစာႏွင့္ ဆက္ဆံတတ္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ ယူနက္စကိုႏွင့္ေဒသခံ မီဒီယာမ်ား ႀကီးၾကပ္သည့္ သင္တန္းမ်ားလည္း ပို႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ က ေျပာသည္။ “ဟုိတုန္းကေတာ့ ဂ်ာနယ္လစ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ တုိးရစ္ဗီဇာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္လာၾကတယ္။ အစိုးရ အရာရွိေတြက သူတုိ႔နဲ႔ ေျပာတဲ့ ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အမွားပါသြားရင္ သူတို႔ အလုပ္ျပဳတ္မွာ။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔က အထူးသတိ ထားရတယ္။  တစ္ခါတေလ ဆုိ ႏိုင္ငံျခား ဂ်ာနယ္လစ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာရမွာ ဝန္ေလးၾကတယ္” ဟု သူ က ရွင္းလင္း ေျပာျပ သည္။

ယခုအခါ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတုိင္းတြင္ မီဒီယာေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားရန္ ကုိယ္ပိုင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ား ထားရွိသည္ဟု သိရသည္။ မီဒီယာစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသစ္မ်ားအရ ဂ်ာနယ္လစ္ မ်ားသည္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိရန္ CV ေဖာင္ ႏွင့္ မိမိတို႔ သတင္းဌာနမွ ေထာက္ခံစာ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက ထုိသတင္းေထာက္မ်ားကို Free Press Card ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မည့္ အခ်ိန္ ကာလအတြက္ ဗီဇာမ်ားထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ထြက္ သြားလာမည့္ သတင္းသမား မ်ားကို ၃ လမွ ၆ လၾကား ၾကူအင-နညအမပ ဗီဇာမ်ားခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား သတင္းဌာန ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္သူမ်ားကို ၁ ႏွစ္အထိ ဗီဇာ မ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက  ေျပာၾကားသည္။ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသစ္မ်ား ၿပီးစီးလွ်င္ တိုး ရစ္ဗီဇာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဝင္လာၿပီး သတင္း ေရးသား ေပးပုိ႔သူ သတင္း သမားမ်ားကို တရားမဝင္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ဆုိပါသည္။ ျပည္တြင္း သတင္းသမား မ်ားကိုလည္း ဧၿပီလပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ လြတ္လပ္ေသာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွ စာနယ္ဇင္းကတ္မ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ဟု သူက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ အဖြဲ႕မ်ားကမူ ဤသတင္းကို သတိျဖင့္ ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး ဗီဇာကို မည္သည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ အကဲျဖတ္မည္၊ အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္ ခြင့္ျပဳမည္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္း ေရးသားခြင့္ ျပဳမည္၊ မျပဳမည္ကို မသိ ရေသးေၾကာင္း သတိေပး ေျပာဆိုၾကသည္။


Ref: kate Hodal;guardian.co.uk
Share this article :

0 comments:

Post a comment

 
Copyright © 2012. WUNPAWNG . All Rights Reserved
Wunpawng Online News Powered by WUNPAWNG