‎"ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ေစ်းသြားလ်ွင္ မိမိတို႔ အိမ္တြင္ အေစာင့္အျဖစ္ေနသည့္ ရဲေဘာ္မ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္မဟုတ္ တစ္ေယာက္ကို ေခၚသြားတတ္၏။

ရဲေဘာ္ေလးမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ျဖစ္ေသာ ေဒၚခင္ၾကည္ကို ခင္မင္ေလးစားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ ေစ်းသြားဖို႔ေခၚလ်ွင္ ခ်က္ခ်င္းထလိုက္ကာ ေစ်းမွအျပန္တြင္လည္း ေစ်းျခင္းေတာင္းအား ဂုဏ္ယူေက်နပ္စြာ သယ္ေပးသည္။

တစ္ေန႔ ေဒၚခင္ၾကည္ ေစ်းမွအျပန္တြင္ အျပင္ထြက္မည့္ဆဲဆဲ ျပင္ဆင္ ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဒၚခင္ၾကည့္ေနာက္ မွ ေစ်းျခင္းေတာင္း ဆြဲၿပီး လိုက္လာေသာ ရဲေဘာ္ေလးကိုျမင္သည္ႏွင့္ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ျဖစ္သြား၏။

" ဒါ ဘာလုပ္တာလဲ၊ ဒီရဲေဘာ္က တိုင္းျပည္က လစာေပးခန္႔ ထားတဲ႔ ရဲေဘာ္၊ ငါတို႔ အိမ္က အေစခံမဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္ အခုလိုမခိုင္းပါနဲ႔ " လို႔ ေဒၚခင္ၾကည္အား ဆူပါေတာ့သည္။

(ေအာင္ဆန္း၏ မေဟသီ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၈) (From- May Nge)
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2012. WUNPAWNG . All Rights Reserved
Wunpawng Online News Powered by WUNPAWNG