Home » »

ေအာင္ထူး-- အယူအဆ

မာတလိ(မဲေဆာက္) --၂၆-၁ -၂၀၁၃
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း - အပိုင္း (၁။-၂။-၃။-၄။- ၅) တုိ ့တြင္ သူ အယူအဆကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖတ္ရသည္။
ေျမာက္ပုိင္း ေအဘီမွာ လူသသတ္မွဳမွာ ဥပေဒ ေရးရာ အရ ႏုိင္ေအာင္ဘက္မွ မွန္ေၾကာင္း စာထုတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး အစုိးရအၾကိဳက္ လုိက္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ စြပ္စဲြေရးသားတဲ့ အထဲ ပါမပါ အထက္ပါ စာသားမ်ားအရ စာဖတ္သူတုိ႔ ေလ့လာ ႏုိင္ၾကပါတယ္။ သူဟာ ဆီြဒင္မွာ ေနတယ္လုိ႔ေတာ့ ဘီဘီစီ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွာ ၾကားလုိက္ရတယ္။ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံသားလား၊ ၾသစေတလွ် ႏုိင္ငံသားလား ဘယ္ဟာ ခံယူထားမွန္း အေသအခ်ာ မသိႏုိင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ မယား တေယာက္ကုိ ဆီြဒင္မွာ ထားျပီး ၊မယား တေယာက္ကုိ ၾသစေတလွ်မွာ ထားကာ ကူးသန္း ေနထုိင္သူ ျဖစ္လုိ့ပါ။
၁။ “၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ လူထုေထာက္ခံမႈကိုသာမက နိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ရေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး စကားလံုးကို ထပ္ခါတလဲလဲ သံုးေနေသာ္လည္း ယင္းကို ရည္ညြန္း၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးေရးကို မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေဇာင္းမေပးခဲ့။ တည္ဆဲ မတရားဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေတာင္းဆိုခဲ့။ လူထု၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္မေပးဘဲ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တိုးျမႇင့္၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားဘက္ ခ႐ိုနီႀကီးမ်ား ဆက္လက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွ ေဟာတခု၊ ေဟာတခု ျပဌာန္းေနသည္ကို ထိုင္၍ အတည္ျပဳေပးလ်က္ရွိေနသည္။”
၂။“ကခ်င္စစ္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥပကၡာျပဳမထားသင့္ေတာ့ပါ။ တျပည္လံုး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားရန္ အခြင့္အလမ္းအေနျဖင့္ မွတ္ယူၿပီး အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌ တာ၀န္ယူထားေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီကို အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္။ ဘယ္အလုပ္ကို လုပ္ပါဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တာ၀န္ေပးမွ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္၍ ရနိုင္မည္ဟူလွ်င္မူ ဥကၠဌေနရာမွ အျမန္ဆံုး ထြက္သင့္ပါသည္။ လူထုက အားကိုးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ႀကီးသည္ အစိုးရ၏ ခုိင္းဖတ္မျဖစ္သင့္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္၏ လြတ္လပ္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကမကထျပဳ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္သာ အသင့္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္ပါမည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတျဖစ္နုိင္ပါမည္ဟူ၍ မက္လံုးခ်ေပးထားသည္ကို ဟုတ္ေယာင္ႏိုးႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မႏွစ္သက္မွာ စိုးရိမ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုအတြက္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ အျမန္ဆံုး လုိအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားအား လက္ေရွာင္တာမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ မသင့္ေတာ္ပါ။”
- ၃။ “ယခုေလာေလာဆယ္ ျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္ အန္အယ္လ္ဒီ အမတ္ေနရာ ေလးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္နဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ ျဖစ္နိုင္မလဲဟု ေစာဒကတက္သူမ်ား ရွိေကာင္းရွိပါမည္။ လက္ေတြ႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ထင္ရင္ ဘာေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သလဲဟု ျပန္ေမးရပါမည္။ လူထုကို ကတိေပးထားသည္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွသာ ျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားရန္မဟုတ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္းအတြင္းမွာပင္ ျပင္ရန္ဟု စာေရးသူ နားလည္သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ရန္ ႀကိဳးစားစရာရွိတာ အျမန္ဆံုး ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ လူထုႀကီးကလည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာမွာ မုခ်ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားလည္း က်ေရာက္လာႏိုင္သည္။”
၄။``ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အလယ္မွာေနမည္ဟူေသာ သူမ၏ ရပ္တည္မႈကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈ၊ အဖိနိွပ္ခံလူထုမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးဆံုးရွံဴးေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္တြင္ ျပန္လည္ရပ္တည္သင့္ပါၿပီ။ ယင္းရပ္တည္ခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံ၊ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ ကိုင္စြဲလ်က္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိစၥမ်ားအား စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထု ရသင့္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား လက္ေတြ႔ခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား တိုက္ပြဲ၀င္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။´´
၅။ “ေဆြးေႏြးညိွနုိင္းၿပီး အေျဖရွာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ျငင္းပယ္ေနသူမွာ စစ္အစိုးရႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ “ထိုးစစ္ေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္ၿပီး နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္ပါ။” ဟု ေျပာခ်င္လွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရွိစစ္အစိုးရကို တည့္တည့္ေျပာဖို႔ လိုပါမည္။ ၀ါးလံုးရွည္နွင့္ ရမ္းေျပာေနလွ်င္ မည္သို႔မွ် ထိေရာက္နိုင္မည္ မဟုတ္ရံံုသာမက ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားက နုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေတာင္းဆိုေနမႈကို အသိအမွတ္မျပဳရာက်ပါမည္။ ထို႔အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈကင္းမဲ့သည့္ သေဘာမ်ိဳး သံုးနႈန္းလိုက္ေသာအခါ အဖိႏွိပ္ခံလူထုႀကီးကိုပါ လူရိုင္းမ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းရာေရာက္သြားနိုင္ပါသည္။”
- ေအာင္ထူး ဟာ မဲေဆာက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ ့ေနမ်ားေကာင္စီ(ျပည္ပ)ကုိ မဲေဆာက္မွာ ေထာင္ ခဲ့တယ္။ ေျမာက္ပုိင္း ေအဘီမွာ လူသသတ္မွဳမွာ ဥပေဒ ေရးရာ အရ ႏုိင္ေအာင္ဘက္မွ မွန္ေၾကာင္း စာထုတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး အစုိးရအၾကိဳက္ လုိက္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ စြပ္စဲြေရးသားတဲ့ အထဲ ပါမပါ အထက္ပါ စာသားမ်ားအရ စာဖတ္သူတုိ႔ ေလ့လာ ႏုိင္ၾကပါတယ္။ သူဟာ ဆီြဒင္မွာ ေနတယ္လုိ႔ေတာ့ ဘီဘီစီ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွာ ၾကားလုိက္ရတယ္။ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံသားလား၊ ၾသစေတလွ် ႏုိင္ငံသားလား ဘယ္ဟာ ခံယူထားမွန္း အေသအခ်ာ မသိႏုိင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ မယား တေယာက္ကုိ ဆီြဒင္မွာ ထားျပီး ၊မယား တေယာက္ကုိ ၾသစေတလွ်မွာ ထားကာ ကူးသန္း ေနထုိင္သူ ျဖစ္လုိ့ပါ။
မာတလိ(မဲေဆာက္)
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2012. WUNPAWNG . All Rights Reserved
Wunpawng Online News Powered by WUNPAWNG