Home » » ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ

ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာPhoto

ကၽြန္ေတာ္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတုန္းက အထူးသျဖင့္ သာမန္လူထုလူတန္းစားက လူေတြနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံရၿပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္အေမးခံရတဲ့ အခက္အခဲဆုံး ေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့ “ကမၻာႀကီးကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အေရးအႀကီးဆုံး တစ္ခုတည္းေသာအရာက ဘာလဲ”ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိ ေမးခြန္းမ်ဳိးဆုိတာ တုိက္႐ုိက္အက်ဆုံး ေျပာဆိုဆက္ဆံႏုိင္သူေတြဆီကေတာင္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဉာဥ္ကို ေပၚထြက္လာေစပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ လူသားတစ္ရပ္လုံး ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြရဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီမႈကို ရွင္းျပဖို႔ လုိအပ္တယ္လို႔ ခံစားရလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲက တစ္ခုတည္းကို ေရြးထုတ္လို႔ မျဖစ္ႏုိင္တာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ရတာ၊ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေနရတာ၊ ေရာဂါဘယေတြ ကင္းစင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနရတာ၊ ဒါေတြအားလုံးကို ဦးစားေပးမထားႏုိင္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနရတာ စသျဖင့္ စသျဖင့္ စိတ္ေတြ ထုံက်ဥ္ေနာက္က်ိသြားတဲ့အထိေပါ့။
အဲဒီလို သတိေပးစကားေတြ အထပ္ထပ္ေျပာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ အထက္ပါ ေျဖဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကို စြန္႔စြန္႔စားစား ေျဖၾကည့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုဆုိရင္ က်န္တာေတြအားလုံးထက္ ဦးစားေပးၿပီး တစ္ခုပဲ ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ စကားလုံးႏွစ္လုံးတည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေျဖပါတယ္။ “မိန္းကေလးေတြကို ပညာသင္ေပး” ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒီေလာက္ကို ႐ုိးစင္းပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ေက်ာင္းသူေတြကို ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းထက္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အတြက္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ လုပ္ရပ္မရွိပါဘူး။ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာမႈေတြ သုေတသနစီမံကိန္းေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ထဲမွာ သိေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို အတည္ျပဳထားၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္ကို ပညာသင္ေပးရင္ လူတစ္ေယာက္ကိုပဲ ပညာသင္ျခင္း မည္ပါတယ္။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ပညာသင္ေပးရင္ မိသားစုတစ္ခုကို ပညာသင္ေပးျခင္းမည္ၿပီး လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးကို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းပါတယ္။
အေထာက္အထားေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ မိခင္ေတြ ေက်ာင္းပညာတတ္ေျမာက္မႈ ျမင့္မားတယ္ဆုိရင္ သူ႔ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ လူႀကီးဘ၀ လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းအေပၚ တုိင္းတာလုိ႔ရေအာင္ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ပညာတတ္မိခင္ေတြရဲ႕ ကေလးေတြဟာ ပညာတတ္ဖခင္ေတြနဲ႔ စာမတတ္၊ ေပမတတ္ မိခင္ေတြက ေပါက္ဖြားတဲ့ ကေလးေတြထက္ အစဥ္အဆက္ပိုၿပီး ထက္ျမက္ၾကပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ၾကည့္ရင္လည္း ကေလးေတြဟာ မိခင္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခ်ိန္ ပိုၿပီးမ်ားတဲ့အတြက္ ဒါဟာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါဘူး။
ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးဟာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အႀကံဉာဏ္ယူဖို႔၊ သူ႔ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေဆးေတြထိုးဖို႔ အေျခခံပိုေကာင္းၿပီး လက္ေဆးတာကေန ေရကိုက်ဳိခ်က္ေသာက္ဖို႔အထိ က်န္းမာေရးအေလ့အက်င့္ေတြ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ပိုၿပီးသတိထားမိတတ္ၾကပါတယ္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ႀကီး (WHO)ရဲ႕ ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာ “အာဖရိကတုိက္တြင္ ေက်ာင္းပညာေရး ငါးႏွစ္သင္ၾကားခဲ့ရေသာ မိခင္မ်ား၏ ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အသက္ရွင္က်န္ႏုိင္ရန္ အလားအလာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားသည္”လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေယးလ္တကၠသိုလ္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္မွာလည္း အေျခခံပညာ တတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ မိခင္ေတြရဲ႕ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ အရပ္နဲ႔ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ဟာ စာမတတ္၊ ေပမတတ္ မိခင္ေတြရဲ႕ ကေလးေတြထက္ ပိုမ်ားတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ယူနက္စကိုအဖဲြ႕ စီမံကိန္းတစ္ရပ္မွာလည္း မိခင္တစ္ေယာက္ ေက်ာင္းပညာေရး တစ္ႏွစ္ပိုသင္ရတိုင္း၊ ေမြးဖြားခါစကေလးငယ္ ေသဆုံးႏုိင္ေျခ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ပညာေရးေၾကာင့္ရရွိတဲ့ က်န္းမာေရးအက်ဳိးေက်းဇူးေတြဟာ ကေလးေမြးဖြားတာ၊ ကေလးငယ္က်န္းမာေရးဆိုတဲ့ ကိစၥေတြထက္ ပိုပါတယ္။ ေက်ာင္းေနဖူးတဲ့ မိန္းကေလးေတြထက္ ေက်ာင္းမေနဖူးတဲ့ မိန္းကေလးေတြၾကားထဲမွာ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ႏွစ္ဆပိုမ်ားတယ္ဆိုၿပီး ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္မွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ပညာတတ္မိန္းကေလးေတြဟာ ေစာေစာစီးစီးလည္း အိမ္ေထာင္မျပဳတတ္ၾကဘဲ ကိုယ့္ထက္အသက္ႀကီးတဲ့ ေယာက်္ားေတြရဲ႕ ေစာ္ကားခံရဖို႔လည္း အလားအလာ ပိုနည္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပညာတတ္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကေလးနည္းနည္းပဲ ယူတတ္ၾကၿပီး ကေလးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ခ်ိန္ရေအာင္ သားဆက္ျခားတာကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာလည္း အေျခခံပညာ ၇ ႏွစ္ သင္ၾကားခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ေက်ာင္းမေနဖူးတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြထက္ ကေလး ၂၊ ၃ ေယာက္ ေလွ်ာ့ၿပီးယူၾကတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း သူ႔ထုံးစံအတုိင္း သခ်ၤာနဲ႔တကြ တိတိက်က် တြက္ခ်က္ထားရာမွာ ေက်ာင္းပညာေရး ေလးႏွစ္ပိုတက္တုိင္း မိခင္တစ္ဦးရဲ႕ ကေလးေမြးႏႈန္း တစ္ေယာက္နည္းသြားတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အိႏိၵယႏုိင္ငံ ကီရာလာျပည္နယ္မွာ ဇနီးေမာင္ႏွံတစ္စုံ၊ ကေလး ၁ ဒသမ ၇ ဦးႏႈန္း ရွိေနေပမယ့္ ဘီဟာျပည္နယ္မွာ ဇနီးေမာင္ႏွံတစ္စုံ ကေလးေလးဦးႏႈန္းထက္ ေက်ာ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကီရာလာျပည္နယ္က အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုဟာ ပညာတတ္ၿပီး ဘီဟာျပည္နယ္ အမ်ဳိးသမီးထက္၀က္ေလာက္ဟာ ေက်ာင္းမတက္ခဲ့ၾကလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းပညာတတ္တဲ့ မိန္းကေလးပိုမ်ားေလ၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပိုမ်ားေလလို႔လည္း ကမၻာ့ဘဏ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္က ဆိုထားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အျခားအမ်ဳိးသမီးေတြဆီက သင္ယူေလ့လာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပညာမတတ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ပညာတတ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို အားက်ၾကပါတယ္။ ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ သူတို႔ရတဲ့၀င္ေငြကို မိသားစုအတြက္ ပိုၿပီးသုံးစဲြၾကပါတယ္။ ေယာက်္ားေတြကေတာ့ အဲဒီလို လုပ္ခ်င္မွလုပ္တာပါ။ (တကယ္ေတာ့ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေက်းလက္က ထန္းရည္ဆုိင္ေတြဟာ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္သုံးျဖဳန္းတဲ့ ေယာက်္ားေတြေၾကာင့္ တြင္က်ယ္ေနတာပါ)။ ေနာက္ ပညာတတ္မိန္းကေလးေတြ လယ္ကြင္း၊ စိုက္ခင္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းပညာဗဟုသုတေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုတုိးတက္လာၿပီး အာဏာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈျပႆနာ က်ဆင္းလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ပညာသင္ေပးရင္ လူအဖဲြ႕အစည္းကို အက်ဳိးျပဳျခင္း မည္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့လည္း ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြက မိန္းကေလးေတြကို ပညာသင္ေပးေရး စိန္ေခၚမႈမွာ အလ်င္စလို မပါ၀င္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲကမၻာမွာ မိန္းကေလးေတြဟာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရၾကရာမွာ ေယာက်္ားေလးေတြ ေနာက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ကမၻာေပၚက မိန္းကေလး ၆၅ သန္းဟာ ေက်ာင္းခန္းထဲ မေရာက္ဖူးၾကပါဘူး။ သူတုိ႔ကို ပညာမသင္ေပးႏုိင္တာဟာ သင္ေပးႏုိင္တာထက္ ကမၻာႀကီးကို ကုန္က်စရိတ္ ပိုမ်ားေစပါတယ္။
—Ref: A World of SchoolgirlsBy; Shashi Tharoor
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2012. WUNPAWNG . All Rights Reserved
Wunpawng Online News Powered by WUNPAWNG