ဗုိလ္ခ်ဴပ္မွူးႀကီးက ပါတီေခါင္းေဆာင္ကုိ ပါတီကိစၥ၊ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ကုိ အစုိးရကိစၥ၊ တပ္မေတာ္ကိစၥ ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ခြဲေတြ႔ေလ့ရွိတယ္နဲ႔ တူပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလားရွင္။

က်ေနာ္ သိသေလာက္ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးက ဒီစနစ္ကို ေရာက္ေအာင္ သူ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီစနစ္ကို
ေရာက္ေအာင္လည္း သူ ႀကိဳးစားေပးခဲ့တယ္။ လက္ရွိတာဝန္ယူေနတဲ့ သူေတြကို ၂ဝ၁ဝ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ အစိုးရသစ္ ေပၚလာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေတြလည္း ေပၚလာၿပီ။ အဲဒီ အခ်ိန္ကစလို႔ အားလံုး
ကို လႊဲေပးလုိက္တဲ့သေဘာပါပဲ။ ဘာမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာ မရွိပါဘူး။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2012. WUNPAWNG . All Rights Reserved
Wunpawng Online News Powered by WUNPAWNG